کاپیتول

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

کاپیتول ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  • کاپیتول (رم)، تپه‌ای که پرستشگاهی باستانی ژوپیتر روی آن قرار گرفته بود

مجلس یا ساختمان مجلس

سریرگاه ایالتی

نام‌های دیگر

داستانی