کاپیتول ایالت میشیگان

ساختمان پایتخت ایالت میشیگان (Michigan State Capitol) بنایی است که شاخه مقننه دولت میشیگان در آن قرار دارد.

East Lanasing Capitol building.jpg

معمار بنا الایا مایرز بوده[۱] و در سال ۱۸۷۲ ساخته گردید و در لنسینگ قرار دارد.

این بنای تاریخی هم خانه مجلس ایالت است و هم فرمانداری ایالت.

نگارخانهویرایش

منابعویرایش