کاپی‌رایت اودنس

کاپی‌رایت اودنس یا شاهد حق تکثیر (انگلیسی: Copyright Evidence‎) یک وبگاه ویکی است. این دانشنامه ویکی به زبان انگلیسی نوشته شده و در بردارنده مطالعات حقوقی درباره حق تکثیر است. هدف این وبگاه آگاهی دادن به عموم و توسعه سیاست‌ها مبتنی بر شواهد و مدارک است. راه‌اندازی این وبگاه توسط CREATe در دانشگاه گلاسگو انجام شد.

کاپی‌رایت اودنس
Copyright Evidence logo.png
نماگرفت
Copyright Evidence screenshot.png
یک اسکرین‌شات از وبگاه مربوط به سال 2019
گونه وبگاه
در دسترس بهانگلیسی
مالکدانشگاه گلاسگو
وبگاه
تجاری؟خیر
نیاز به ثبت ناماختیاری (برای ویرایش صفحات اجباری)

منابعویرایش