کایسا ([ka:isa]) یک اسطوره خیالی از سرزمین تراکیه است که به عنوان الهه شطرنج به تصویر کشیده شده است. اولین بار در دوران رنسانس توسط شاعر ایتالیایی هیرونیموس ویدا و سپس در سال ۱۷۶۳ توسط سر ویلیام جونز معرفی گردید.

تصویر اولیه کایسای سر ویلیام جونز ، توسط دومنیکو ماریا فراتا

در شعر ویدا ویرایش

در شعر ویلیام جونز ویرایش

دوران مدرن ویرایش

قهرمان جهان گری کاسپاروف بارها از نام کایسا استفاده می کند. به ویژه در کتاب پنج جلدی خود پیشینیان بزرگ من. کاسپارف از کایسا به عنوان استعاره ای برای خوش شانسی یاد می کند: "کایسا با من بود" به ویژه در موقعیت های نامشخص، به عنوان مثال در زمان قربانی دادن در بازی‌هایش.