کاتب

(تغییرمسیر از کتابت)

کاتِب یا منشی (همچنین: دبیر) از پیشه‌های پایان‌پذیرفته است و به‌طور ویژه به نویسندگان دوران سده‌های میانهٔ اسلامی گفته می‌شود؛ چه درباری چه آزاد.[۱] کاتبان درباری گاه بیش از یک نویسنده عمل می‌کردند و نفوذشان به دانششان وابسته بود. به نویسندگان در «دیوان انشاء» یک دربار، نیز کاتب می‌گفته‌اند.

کاتِب
Arabic-book-Manafi-Alhaywaan.jpg
برگی از کتابی از سده‌های میانه
پیشه
نام‌هاکاتِب، دبیر، محرّر
نوع پیشه
نویسندگی، امور اداری
زمینه‌های فعالیت
نویسندگی، امور اداری-درباری
توصیف
مهارت‌هاادبیات، زبان، خوشنویسی
تحصیلات موردنیاز
زبان و ادبیات
زمینه کاری
دربار
کارهای وابسته
سب

منابعویرایش