کتابخانه زندان

کتابخانه زندان کتابخانه‌ای است در زندان‌ها برای استفاده زندانیان. بودجه آن از طرف دولت و به تناسب تعداد زندانیان تعیین می‌شود.[۱]

منابع

ویرایش
  1. دانشنامه کتابداری و اطلاع رسانی /پوری سلطانی، فروردین راستین. - تهران: فرهنگ معاصر،۱۳۷۹.