باز کردن منو اصلی

کتاب‌های پهلوی در سه سدهٔ نخست هجری ترجمه و تفسیر نسک‌های اوستا، کتاب‌های اخلاقی و دینی و تاریخی و جغرافیایی و ادبی و علمی و حکمت و موعظه است و بیشتر مربوط به سده‌های هفتم تا نهم میلادی است. بسیاری از این کتاب‌ها به عربی ترجمه شد.[۱]

 1. خدای‌نامه
 2. داستان اسکندر
 3. بلوهروبوناسف
 4. کتاب‌الصور
 5. کتاب‌السکسیکین
 6. آیین‌نامه
 7. گاهنامه
 8. داستان بهرام چوبین
 9. داستان رستم و اسفندیار
 10. داستان پیران ویسه
 11. داستان دارا و بت زرین
 12. کتاب زادانفرخ در تأدیب پسرش
 13. عهد کسری به پسرش هرمز و پاسخ هرمز بدان
 14. عهد اردشیر به پسرش شاپور
 15. کتاب موبدان موبد در حکم و جوامع و آداب
 16. کتاب مزدک
 17. کتاب‌التاج در سیرت انوشروان
 18. کتاب سیرت اردشیر
 19. کتاب بنیان دخت
 20. کتاب بهرام دخت
 21. کتاب زجرالفرس
 22. کتاب‌الفال
 23. کتاب الاختلاج
 24. آیین تیراندازی از بهرام گور یا بهرام چوبین
 25. آیین چوگان زدن
 26. کتاب ستور پزشکی
 27. زیج شهریار
 28. کارنامهٔ انوشروان
 29. داستان شهر براز با ایرویژ
 30. لهراسپ‌نامه
 31. کتاب جاماسپ در کیمیا
 32. گزارش شطرنج
 33. نامهٔ تنسر
 34. داستان خسرو و شیرین
 35. دین کرت
 36. بندهشن
 37. داتستان دینیگ
 38. ارداویراف‌نامه
 39. شکند گمانیک ویژار
 40. زات‌سپرم
 41. شایست نشایست
 42. شترستان‌های ایران
 43. مادیگان چترنگ
 44. مادیگان گجستک ابالیش
 45. اندرژآلورپات‌مارسپندان
 46. دینای مینوگ خرد
 47. ستایش سی روزه
 48. مادیگان یوشت فریان
 49. اندرز اوشتر داناک
 50. بهمن‌یشت
 51. جاماسپ‌نامگ
 52. مادیگان ماه فروردین روز خرداد
 53. پندنامهٔ زرتشت
 54. اندرژ خسرو کواتان
 55. داروی خرسندی
 56. اندرژ داناک مرت

پانویسویرایش

 1. صفا، تاریخ ادبیات، ۳:‎ ۱۳۳-۱۴۰.

منابعویرایش

 • صفا، ذبیح‌الله (۱۳۶۹). تاریخ ادبیات در ایران. یکم. تهران: فردوس.