کتاب گورستان

کتابی از نیل گیمن

کتاب گورستان (به انگلیسی: The Graveyard Book) نام کتابی از نیل گیمن است.

کتاب گورستان
نویسنده(ها)نیل گیمن
برگرداننده(ها)فرزاد فربد
زبانانگلیسی
تعداد جلد
یک
موضوع(ها)فانتزی، وحشت
ناشرنشر کتاب پنجره

داستان ویرایش

کتاب گورستان، داستان پسری است که توسط مردگان به فرزندی پذیرفته می‌شود. او از ارواح، نیروهای فراطبیعی مانند ناپدید شدن را می‌آموزد. او با موجودات شریری روبه‌رو می‌شود.

جایزه ویرایش

بن‌مایه ویرایش