کدهای پستی در مالزی

کدهای منطقه در مالزی (انگلیسی: Postal codes in Malaysia) که به‌طور معمول به کدپستی شناخته می‌شوند (Malay: poskod)، اعدادی پنج رقمی هستند.

۲ رقم کدپستی مناطق مالزی (از طریق دو رقم اول کد پستی مشخص شده‌است)

دو رقم ابتدایی کدپستی نمایانگر محدوده ایالت یا فدرال (به‌طور نمونه ۴۲۰۰۰ پورت کلانگ، سلانگور) است. هرچند، مرزهای منطقه کدپستی ممکن است از مرزهای ایالتی گذر نماید، چونکه مناطق نزدیک به مرزهای ایالتی احتمال دارد توسط ادارات پستی در ایالت دیگر خدمت رسانی شوند، بنابراین از کدپستی دفتر پستی تعیین شده استفاده می‌کنند.

مناطق ویرایش

در فهرست زیر ۲ رقم ابتدایی کدها، مختص هر ایالت و قلمرو فدرال می‌باشد. مرکز هر ایالت در داخل پرانتز مشخص شده‌است.

قلمروهای فدرال

پانویس ویرایش

منابع ویرایش

  1. "Pos Malaysia". www.pos.com.my. Archived from the original on 2 December 2018. Retrieved 28 October 2022.