کران

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

کران ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

روستاویرایش

دیگر کاربردهاویرایش