باز کردن منو اصلی

کربناتاسیون، واکنش شیمیایی است که در آن کلسیم هیدروکسید با دی اکسید کربن طبق فرمول زیر واکنش داده و کلسیم کربنات نامحلول تشکیل می دهد.

Ca(OH)۲ + CO۲ → CaCO۳ + H۲O

کربوناتسیون در بتنویرایش

کربوناتسیون واکنش آرامی است که در بتن نیز رخ می دهد و در آن Lime ( کلسیم هیدروکسید ) در سیمان با دی اکسید کربن موجود در هوا واکنش داده و کلسیم کربنات تشکیل میدهد. کربوناتسیون با پ‌هاش کم (اسیدی) ممکن است به خوردگی میله‌های فلزی آرماتور و صدمه به سازه‌های بتنی شود. . برای بررسی کربوناتسیون بتن نخست محلول یک درصد فنل فتالئین را بر روی بتن می پاشیم و سپس به تغییر رنگ آن دقت میکنیم. به موجب آن اگر قلیایی باشد به قرمز تغییر رنگ میدهد و اگر خنثی باشد تغییر رنگی مشاهده نمی‌شود.

منابعویرایش

ویکی‌پدیای انگلیسی