کردسازی یک نوع تغییر فرهنگی برای اقوام غیرکُرد برای تبدیل شدن به مردم کرد گفته می‌شود، پس از اشغال عراق و برکناری صدام، کُردسازی در عراق شامل حال آشوری‌ها و ترکمن‌های عراق شده است.[۱][۲][۳]

پانویسویرایش

  1. Al-Ali, Pratt, Nadje Sadig, Nicola Christine (2009). What kind of liberation?: women and the occupation of Iraq. University of California Press. p. 109. ISBN 978-0-520-25729-0.
  2. Preti Taneja, Minority Rights Group International (2007). Assimilation, exodus, eradication: Iraq's minority communities since 2003. Minority Rights Group International. p. 19.
  3. "Overcrowding and Kurdification threaten Christians in northern Iraq" (AsiaNews, October 2007)

منابعویرایش

  • A. Bazzaz, turkmen.nl "The Kurdification procedure was soon implemented by the Kurdish leadership after toppling Saddam down in April ۲۰۰۳"
  • Park, Bill, The Kurds and post-Saddam political arrangements in Iraq The Adelphi Papers (2005), Taylor & Francis: "The Kurds, who are intent on the further ‘Kurdification’ of Kirkuk before any census is held"
  • Park, Bill, Iraqi scenarios, The Adelphi Papers, Volume 45, Number 374, May 2005, pp.  ۴۹–۶۶
  • PKK Iran - Strategic Comments, ۲۰۰۴ - informaworld.com "recent months Turkish intelligence has begun to report Turcoman frustration with Ankara’s failure to prevent the increasing ‘Kurdification’ of northern Iraq"