کرمی

نیما کرمی

کرمی (منسوب به کَرَم) یک نام خانوادگی‌ است. افراد شاخص با این نام از این قرارند: