کرم میوه‌خوار خرما

کرم میوه‌خوار خرما
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: بندپایان
رده: حشرات
راسته: پروانه‌سانان
تیره: شاخ‌کمانیان باتراچدریدا
سرده: Batrachedra
Species: کرم میوه‌خوار خرما
نام علمی
Batrachedra amydraula
Meyrick، ۱۹۱۶

کرم میوه‌خوار خرما (نام علمی: Batrachedra amydraula) نام یک گونه از خانواده شاخ‌کمانیان باتراچدریدا است.

منابعویرایش