کریم

نام کوچک مردانه

کریم از نام‌های عربی - اسلامی ویژه مردان به معنی مهربان و بسیار بخشنده است و شاید به یکی از این افراد اشاره داشته باشد:

نام کوچک

نام خانوادگی