کسری شکل عربی (معرب) واژه پارسی خسرو (پهلوی: 𐭧𐭥𐭮𐭫𐭥𐭣𐭩‎) است. این واژه در دوره اسلامی برای اشاره به شاهنشاهان ساسانی کاربرد داشت و به نوعی در مقابل واژه قیصر که لقب امپراتوران روم بود قرار می‌گرفت. شکل جمع آن را به صورت‌های اکاسرة، کساسرة، اکاسر و کسور می‌نویسند. خسرو و برابر عربی آن کسری، در ادبیات پارسی پادشاه صاحب شکوه و جلال معنی می‌دهند.

سکه درهم سیمین از خسرو دوم (كسرى الثاني)

جستارهای وابسته

منابع

کسری در لغت‌نامه دهخدا