کسوف (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌پدیا

کسوف پدیدهٔ قرار گرفتن ماه بین زمین و خورشید است.

کسوف همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: