کش یک نوار بهداشتی معمولاً ساخته شده از پلاستیک، چرم یا لاتکس است که خاصیت ارتجاعی زیادی دارد.

تعدادی کش در رنگ‌های مختلف

تولیدویرایش

معمولاً کش را از بریدن یک لوله به صورت نوارهای باریک می‌سازند. لوله خودش از یک جنس ارتجای نظیر پلاستیک، لیتکس، چرم یا نظایر آن ساخته می‌شود.