کشاتریا (به انگلیسی: Kshatriya) که به معنای نگهبان، حاکم یا فرمانده ترجمه می‌شود، یکی از چهار طبقه یا کاست مذکور در ریگ ودا است.

آنان محافظان جامعه هندو هستند ، در زمانی که جنگی در می‌گیرد به جنگ می روند و در زمانی که صلح برقرار است به اداره حکومت و قلمرو هندو می پردازند.


منابعویرایش