کشاورزی زیست‌پویا

کشاورزی زیست‌پویا (Biodynamic agriculture)، روشی از کشاورزی زیستی (organic farming) است که کشتزارها را به دید موجودات یکپارچه و منفرد می‌بیند تا به توازن و برابری پیشرفت کلی و خویشاوندی(متقابل) خاک، گیاهان و حیوانات به عنوان یک سیستم و سامانهٔ بسته و خودخوراک‌ده(مغذی)، نیرو دهد.

دیدگاه روحانیویرایش

کشاورزی زیست‌پویا بنیان‌های خود را در دیدگاه جهان روحانی به شکل حکمت انسانی دارد که رودولف اشتاینر آن را بنیان گذارد.

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش