باز کردن منو اصلی

کشاورزی فضایی

تولید موادغذایی در فضا
آزمایش رشد گیاه لادا

کشاورزی فضایی اشاره به کشت محصولات کشاورزی به‌منظور تولید موادغذایی و دیگر مواد در فضا و خارج از زمین (اجرام آسمانی) – به‌گونه‌ای مشابه کشاورزی در زمین دارد.

کشاورزی در اجرام آسمانی مانند ماه یا مریخ، شباهت‌های بسیاری با کشاورزی در یک ایستگاه فضایی دارد اما بسته به اندازه جرم آسمانی ممکن است ایستگاه فضایی فاقد پیچیدگی ریزگرانشی موجود در جرم آسمانی باشد. هر محیطی تفاوت‌هایی در زمینهٔ در دسترس بودن مواد اولیه به فرایند کشاورزی فضایی دارد: مواد معدنی مورد نیاز برای رشد گیاه، ترکیب خاک، تابش خورشیدی، برخورداری نسبی از کربن‌دی‌اکسید، نیتروژن و اکسیژن و غیره.[۱]

آزمایش رشدی گیاه سویا در فضاکشت پیشرفته

منابع و پانویسویرایش

  1. "Space farming". Wikipedia. 2018-11-03.