کلات (ابهام‌زدایی)

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

کلات از لحاظ لغوی به معنی ارگ، قلعهٔ محکم یا حصار است.

کلات همچنین می‌تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

روستاهاویرایش