باز کردن منو اصلی

کلارک یک نام خانوادگی‌ست. افراد شاخص با این نام از این قرارند: