کلاله (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌پدیا

کُلاله نام قسمتی از اجزای مادگی گل است.

همچنین کلاله (کـَ یا کـُ) می‌تواند به موارد زیر اشاره کند:

کـَلاله
کـُلاله