کلانتر (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

کلانتر یک منصب انتظامی است و ممکن است به یکی از موارد زیر نیز اشاره داشته باشد:

افراد
روستا
میراث
سایر