کلوین (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

کلوین در دو معنی می‌تواند به کار رود :

  • کلوین، یکای سنجش دما.
  • ویلیام تامسون کلوین، ریاضیدان و فیزیکدان و مهندس بریتانیایی و یکی از پیشگامان مهم علوم طبیعی در قرن نوزدهم .