کمبل مک‌کواری (به انگلیسی: Campbell Macquarie) یک کشتی بود.

کمبل مک‌کواری
پیشینه
مالک
مشخصات اصلی

منابع

ویرایش