کمربند زنان اسمک‌داون

کمربند قهرمانی زنان دبلیودبلیوئی اسمک‌داون یک کمربند قهرمانی در کشتی حرفه‌ای زنان است که توسط کمپانی آمریکایی کشتی حرفه‌ای دبلیودبلیوئی، پس از تفکیک برندها برای برند اسمک‌داون ایجاد شد. این کمربند همراه کمربند مشابه خود در برند راو یعنی کمربند زنان راو، دو کمربند مهم در بخش اصلی زنان دبلیودبلیوئی هستند. قهرمان کنونی این کمربند بکی لینچ است

کمربند قهرمانی زنان دبلیودبلیوئی اسمک‌داون
WWE SmackDown Women's Championship.jpg
کمربند قهرمانی زنان اسمک‌داون در حالت عادی آن
توضیحات
صاحب کنونی کمربندبکی لینچ
تاریخ برنده شدن۲۱ اوت ۲۰۲۱
تاریخ تاسیس۲۳ آگوست ۲۰۱۶
تبلیغ کنندهدبلیودبلیوئی
برنداسمک‌داون

منابع