کمربند قهرمانی زنان جهان دبلیودبلیوئی

(تغییرمسیر از کمربند زنان اسمک داون)

کمربند قهرمانی جهانی زنان یک کمربند قهرمانی در کشتی حرفه‌ای زنان است که توسط کمپانی آمریکایی کشتی حرفه‌ای دبلیودبلیوئی ایجاد شده و در برند راو از آن دفاع می‌شود. این عنوان به همراه قهرمانی زنان دبلیودبلیوئی، دو عنوان اصلی زنان این کمپانی هستند. قهرمان کنونی این کمربند ریا ریپلی است که این کمربند را در رسلمنیا ۳۹ با شکست دادن شارلوت فلر به دست آورد.

کمربند قهرمانی جهانی زنان
کمربند قهرمانی زنان اسمک‌داون تا سال ۲۰۲۳
توضیحات
صاحب کنونی کمربندریا ریپلی
تاریخ برنده شدن۱ آوریل ۲۰۲۳
تاریخ تاسیس۲۳ آگوست ۲۰۱۶
تبلیغ کنندهدبلیودبلیوئی
برندراو
نام(های) دیگر

کمربند زنان اسمکداون (۲۰۲۳-۲۰۱۶)

کمربند جهانی زنان (۲۰۲۳-تاکنون)
طرح کمربند قهرمانی زنان بسیار شبیه به قهرمانی سنگین‌وزن جهانی مردان است؛ با این تفاوت که بند کمربند زنان سفید است.

این کمربند ابتدا به نام «قهرمانی زنان اسمکدان» در سال ۲۰۱۶ ایجاد شد اما پس از آنکه در سال ۲۰۲۳ ریا ریپلی با کمربند زنان اسمکدان به راو درفت شد، نام این کمربند به «قهرمانی جهانی زنان» تغییر پیدا کرد.

منابع ویرایش