کمیته‌های مشترک کنگره ایالات متحده آمریکا

کمیته‌های مشترک کنگره ایالات متحده آمریکا (به انگلیسی: United States Congressional joint committee) از کمیته‌های کنگره ایالات متحده آمریکا است.

کمیته‌های مشترک به آن دسته از کمیته‌ها گفته می‌شود که زیرنظر هر دو مجلس نمایندگان و سنا قرار دارند واعضاء آنان نیز توسط هر دو مجلس انتخاب می‌شوند[۱]:

  • کمیته مشترک اقتصادی
  • کمیته مشترک کتابخانه
  • کمیته مشترک چاپ
  • کمیته مشترک مالیات

منابع ویرایش