کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده آمریکا

United States Senate Committee on Foreign Relations.jpg

کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده آمریکا از کمیته‌های دائمی سنای ایالات متحده آمریکا است. این کمیته راهبر قانونگذاری و مباحثات سیاست خارجی در سنا است. این کمیته مسئول نظارت و تخصیص بودجه برنامه‌های کمک خارجی و نیز تأمین بودجه فروش اسلحه و تربیت متحدین کشور ایالات متحده آمریکا است.[۱]

اعضا، کنگره ۱۱۶مویرایش

اکثریت (جمهوریخواه) اقلیت (دمکرات)

اعضای سابقویرایش

اعضا، کنگره ۱۱۴مویرایش

اکثریت (جمهوریخواه) اقلیت (دمکرات)

Sources: 2013 Congressional Record, Vol. 159, Page S297 –297, ۶۶۱–۶۶۲

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش