کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی است. این کمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده برنامه، بودجه، نظارت برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و امور مالی مجلس و آمار و خدمات عمومی فنی و همچنین نظارت و مراقبت بر اجرای مقررات بودجه و امور مالی مجلس و نحوهٔ هزینه کردن آنها، رسیدگی به عملکرد بودجه سالیانه مجلس و ارائه گزارش آن حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد جهت چاپ و تفریغ بین نمایندگان و بازرسی و رسیدگی دقیق و نظارت در مورد کلیه اموال و اشیا منقول و غیرمنقول مجلس شورای اسلامی و ارائه گزارش سالیانه جهت چاپ و توزیع بین نمایندگان تشکیل می‌گردد.[۱]

اعضاویرایش

اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در سال اول مجلس یازدهم:

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس
۲ محمد خدابخشی نایب رئیس اول
۳ سید محمدرضا میرتاج‌الدینی نایب رئیس دوم
۴ محمدمهدی مفتح سخنگو
۵ غلامحسین کرمی دبیر اول
۶ آرش زره‌تن لهونی دبیر دوم
۷ مهرداد گودرزوند چگینی عضو
۸ محمدرضا دشتی اردکانی عضو
۹ سید مهدی فرشادان عضو
۱۰ عضو
۱۱ عضو
۱۲ عضو
۱۳ عضو
۱۴ عضو
۱۵ عضو
۱۶ عضو
۱۷ عضو
۱۸ عضو
۱۹ عضو
۲۰ عضو
۲۱ عضو
۲۲ عضو
۲۳ عضو

منابعویرایش

  1. ماده ۳۹ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، با رعایت اصلاحات، اداره کل قوانین، اسفند ۱۳۸۲