کمینه ماندر

کمینه ماندر یا مینیمم ماندر (به انگلیسی: Maunder Minimum) به حدّ فاصل سالهای ۱۶۴۵، و ۱۷۱۵ گفته می‌شود. در این دوره تقریباً هیچ لکهای بر سطح خورشید مشاهده نشد. از نظر پژوهشگران قرن نوزدهم این امر چنان ایده‌ای باورنکردنی به نظر می‌رسید که فقط فرض شد که در آن دوره هیچ کس لکه‌های خورشیدی را ثبت نکرده‌است. پس از پژوهشی ممتد که ادوارد والتر ماندر (Edward Walter Maunder)، عضو رصدخانه سلطنتی گرینویچ به عمل آورد، این نتیجه حاصل شد که به راستی در طی دورهٔ ۱۷۱۵_۱۶۴۵ هیچ لکه خورشیدی وجود نداشته‌است. بعدها این تنتیج با کار جان ای ادی از رصدخانه‌های آلتیتود (High Altitude) اثبات شد. هسل دوریس (Hessel DeVries)، دانشمند هلندی دربارهٔ محتوای کربن ۱۴ در حلقه‌های سالانه درختان به پژوهش پرداخت. ایجاد کربن ۱۴ در جو بالایی زمین ناشی از پرتوهای کیهانی است که با آن از همهٔ جهات برخورد می‌کند.

منابعویرایش

  1. نجوم دینامیکی
  2. ویکی‌پدیای انگلیسی