کمین (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌پدیا

کمین نوعی حملهٔ غافلگیرکننده علیه دشمن است.

کمین همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: