کنترآلتو

بازه‌ای از صدا در موسیقی، گونه‌ای از صدای زنانه در آواز

کنترآلتو نام بازه‌ای از صدا در موسیقی و گونه‌ای از صدای زنانه در خوانندگی و اپرا است.

ویژگی ویرایش

در زبان ایتالیایی به معنی آلتوی بم است. این صدا، بم‌ترین صدای خوانندگان زن می‌باشد.

 
کنترآلتو

پانویس ویرایش

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش