کنوانسیون آفریقایی درباره حفاظت طبیعت و منابع طبیعی

کنوانسیون آفریقایی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی (که به عنوان کنوانسیون الجزایر نیز شناخته می‌شود) یک توافق‌نامه در سراسر قاره آفریقا است که در سال ۱۹۶۸ در کشور الجزایر امضا شد. این کنوانسیون جایگزین کنوانسیون مربوط به حفاظت جانوران و گیاهان در وضعیت طبیعی آنها در سال ۱۹۳۳ است و توسط کنوانسیون آفریقایی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی (بازبینی‌شده) که در سال ۲۰۰۳ در ماپوتو امضا شد و جایگزین شده‌است.

Convention on Conservation [۱]
نام بلند:
 • African Convention on the Conservation of Nature and Natural Resources
مفادNature conservation
تاریخ امضا۱۵ سپتامبر ۱۹۶۸ (۱۹۶۸-09-۱۵)
مکان امضاالجزایر
تاریخ اجرا۱۶ ژوئن ۱۹۶۹ (۱۹۶۹-06-۱۶)
امضاکنندگان
تصویب کنندگان
۳۰ کشور
 • Algeria
 • Burkina Faso
 • Cameroon
 • Central African Republic
 • Comoros
 • Congo
 • Côte d'Ivoire
 • Democratic Republic of the Congo
 • Djibouti
 • Egypt
 • Gabon
 • Ghana
 • Kenya
 • Liberia
 • Madagascar
 • Malawi
 • Mali
 • Mozambique
 • Niger
 • Nigeria
 • Rwanda
 • Senegal
 • Seychelles
 • Sudan
 • Swaziland
 • Tanzania
 • Togo
 • Tunisia
 • Uganda
 • Zambia

منابع

ویرایش