باز کردن منو اصلی

این‌ها دو واژه با دو تلفظ برای دو منطقهٔ جغرافیایی گوناگون هستند: