کنگره کشوری شوراها


کنگره کشوری شوراها از سال ۱۹۱۷ شکل گرفت و به عالی‌ترین هیئت حاکمه جمهوری سوسیالیستی فدرال اتحاد جماهیر شوروی روسیه از سال ۱۹۱۸ تا ۱۹۳۶ تبدیل شد. قانون اساسی ۱۹۱۸ (اس-اف-اس-ار) روسیه مقرر کرد که کنگره حداقل دو بار در سال تشکیل شود و وظایف آن تعریف (و اصلاح) اصول قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی و تصویب معاهدات صلح است.[۱][۲] انقلاب اکتبر دولت موقت را برکنار کرد و کنگره اتحاد جماهیر شوروی را به تنها و بالاترین هیئت حاکمیت تبدیل کرد. لازم است ذکر شود که این کنگره آن کنگرهٔ شورهای اتحاد جماهیر شوروی نیست که پس از سال ۱۹۲۲ بر کل اتحاد جماهیر شوروی اداره می‌کرد.

All-Russian Congress of Soviets

Всероссийский Съезд Советов
 جمهوری فدراتیو سوسیالیستی روسیه شوروی
نشان یا نماد یا نشانواره
گونه
گونه
تاریخچه
تأسیس1917
انحلال1937
پیشیندولت موقت روسیه
مجمع مؤسسان روسیه
پسینشورای عالی روسیه
رهبری
کرسی‌هامتفاوت در هر کنگره:
  • ابتدا ۱۰۹۰ نفر
  • در آخر ۱۳۳۸ نفر
انتخابات
انتخابات غیرمستقیم
محل نشست‌ها
Congress of Soviets (1917).jpg
دومین کنگره کشوری شوراها (نوامبر ۷–۹) در پتروگراد، Smolny
کنگره مکان ثابتی نداشت.

منابعویرایش

  1. Constitution (Fundamental Law) of the RSFSR
  2. Jerry F. Hough, Merle Fainsod, How the Soviet Union is Governed, US: Harvard College, 1979, reprint, p. 50-51 61–63, 67–68, 73, 81–84.