کنگره (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

کنگره گونه‌ای از گردهم‌آیی است.

کنگره همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: