باز کردن منو اصلی
رستوران مارینو در سولقان.

کَن و سولَقان نام دو روستای شمال غربی تهران است که اصولا بین عوام مردم تهران با هم آورده می شود. کَن در گذشته از روستاهای اطراف تهران و ری بود که اکنون با گسترش تهران، یکی از نقاط منطقه ۵ شهرداری تهران محسوب می‌شود.

سولقان بالای منطقه کَن است و در میانه جاده امامزاده داوود.

منابعویرایش