کن و سولقان

کَن و سولَقان نام دو روستای شمال غربی تهران است که اصولا بین عوام مردم تهران با هم آورده می شود. کَن در گذشته از روستاهای اطراف تهران و ری بود.

رستوران مارینو در سولقان.

منابعویرایش