کوآن (Choana) یا قیفَک نام روزنه‌ای در بخش پسین (پُشتی) بینی است.

کوآن
Gray187.png
کف جمجمه. سطح زیرین. (در تصویر در حدود ۳/۱ از بالا رو به پائین کوآن دیده می‌شود.)
Gray1028.png
برشی از ماهیچه‌های کام از پشت (کوآن در بخش فوقانی وسط دیده می‌شود.)
شناسه‌ها
فهرست گریp.196
دورلندز
/السویر
c_28/12234217
واژگان آناتومیA06.1.02.003
A02.1.00.096
اف‌ام‌اِی76585
واژگان کالبدشناسی

قیفک‌های بینی توسط استخوان خیش جدا شده‌اند.

در جانوران تنها چارپایان دارای قیفک هستند.

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Choana," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Choana&oldid=193188071 (accessed February 26, 2008).