باز کردن منو اصلی

کوآن (Choana) یا قیفَک نام روزنه‌ای در بخش پسین (پُشتی) بینی است.

کوآن
Gray187.png
کف جمجمه. سطح زیرین. (در تصویر در حدود ۳/۱ از بالا رو به پائین کوآن دیده می‌شود.)
Gray1028.png
برشی از ماهیچه‌های کام از پشت (کوآن در بخش فوقانی وسط دیده می‌شود.)
شناسه‌ها
فهرست گری p.196
دورلندز
/السویر
c_28/12234217
واژگان آناتومی A06.1.02.003
اف‌ام‌اِی 76585
واژگان کالبدشناسی

قیفک‌های بینی توسط استخوان خیش جدا شده‌اند.

در جانوران تنها چارپایان دارای قیفک هستند.

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Choana," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Choana&oldid=193188071 (accessed February 26, 2008).