کوآن (Choana) یا قیفَک نام روزنه‌ای در بخش پسین (پُشتی) بینی است.

کوآن
Gray187.png
کف جمجمه. سطح زیرین. (در تصویر در حدود ۳/۱ از بالا رو به پائین کوآن دیده می‌شود.)
Gray1028.png
برشی از ماهیچه‌های کام از پشت (کوآن در بخش فوقانی وسط دیده می‌شود.)
Identifiers
واژگان کالبدشناسیA06.1.02.003
A02.1.00.096
واژگان کالبدشناسی501
FMA76585
Anatomical terminology

قیفک‌های بینی توسط استخوان خیش جدا شده‌اند.

در جانوران تنها چارپایان دارای قیفک هستند.

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Choana," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Choana&oldid=193188071 (accessed February 26, 2008).