کوئنکا (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

کوئنکا ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: