کوبه (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا
(تغییرمسیر از کوبه)

کوبه ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: