کوتسوکی، شیگا

کوتسوکی، شیگا (انگلیسی: Kutsuki, Shiga) یک روستا بود که استان شیگا در ژاپن قرار داشت. در سال ۲۰۰۵, این روستا با تاکاشیما، شیگا ادغام شد.

محل روستا با رنگ سبز روشن در غرب دریاچه بیوا مشخص شده است.

منابعویرایش