کودکان وحشی

کودکان وحشی (به انگلیسی: feral children) به بچه‌هایی اطلاق می‌شود که از سن بسیار پائین، در محیطی دور از انسان بزرگ شده باشد، انسانی از او نگهداری نکرده یا این نگهداری بسیار کوتاه‌مدت بوده و نیز تعامل انسانی و بهره‌گیری از زبان را نیز به شکلی محدود تجربه کرده باشد. تاکنون چندین نمونه اثبات‌شده از چنین کودکانی وجود داشته و نمونه‌های دیگری هم هستند که هنوز درستی آنها اثبات نشده است. کودکان وحشی ممکن است تجربه بدرفتاری و یا ضربه روانی را داشته باشند و یا اینکه از خانه فرار کرده باشند. البته افسانه‌ها و داستان‌های عامه‌پسندی هم درباره این کودکان وجود دارد که گفته می‌شود توسط حیوانات بزرگ شده‌اند.

منابعویرایش