کوئوردیناسیون

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا
(تغییرمسیر از کوردیناسیون)

کوردیناسیون یا هم‌پایگی (نیز هم‌آرایی، نیز هم‌گُناری) ممکن است یکی از موارد زیر باشد: