کوفاکتور

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

هم‌عامل یا کوفاکتور ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: