کول جز یا وست‌کوست جز سبک آرام و رمانتیک موسیقی جاز است که نوازندگان عمدتاً سفیدپوست ساحل غربی آمریکا در اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوائل دهه ۱۹۶۰ آن را ایجاد کردند.

کول جز
ریشه‌های سبکی
ریشه‌های فرهنگی
1940s
سازهای موسیقی
محبوبیت عمومی1949-1955
حلقه‌های محلی
لس آنجلس، سان فرانسیسکو، نیویورک
سایر مطالب
جاز ساحل غربی

از پیشگامان این سبک استن گتز، دیو بروبک، و جری مالیگن هستند.