کومه‌ای‌بارای گیسودار

ابر کومه‌ای‌بارای گیسودار[۱] (Cumulonimbus capillatus) گونه‌ای از ابر کومه‌ای‌بارا است که اکثراً در قسمت فوقانی دارای قسمت‌های پرسامانند مشخص و به وضوح ریسه‌دار، با ساختار مخطط است و اغلب به شکل سندان یا پر یا توده‌ای از موهای کم‌وبیش نامنظم دیده می‌شود.

کومه‌ای‌بارای گیسودار
Cumulonimbus capillatus 1.jpg
مخففCb cap
دستهکومه‌ای‌بارا
گونهگیسودار
ظاهردارای ساختار مخطط

این ابرها ازجمله ابرهایی است که به صورت عمودی گسترش پیدا می‌کنند.

منابعویرایش

  • Ackerman, Steven A. and John A. Knox, Meteorology: Understanding the Atmosphere. Brooks Cole, 2003.
  1. واژه‌های مصوّب فرهنگستان تا پایان سال ۱۳۸۹ (مجموع هشت دفتر فرهنگ واژه‌های مصوّب فرهنگستان)