کوهستان زمینی است که کوه در آن بسیار باشد.[۱] به سرزمین‌های مرتفع کوهستانی، کوهساران و کوهسار نیز گفته می‌شود.ایران نیز سرزمین کوهستانی بوده و از دو رشته کوه معروف رشته کوه البرز و زاگرس تشکیل شده است.

نمایی از کوهستان‌های آلمان
نگاره‌ای از یک خانهٔ کوهستانی در منطقهٔ سنت (en) در کانتون گراوبوندن، سوئیس.

پانویسویرایش

  1. «(فرهنگ فارسی معین)».