نمایی از کوهستان‌های آلمان

کوهستان زمینی است که کوه در آن بسیار باشد.[۱] به سرزمین‌های مرتفع کوهستانی، کوهساران و کوهسار نیز گفته می‌شود.

پانویسویرایش

  1. «(فرهنگ فارسی معین)».